conecta a todos os
axentes público-privados
do sector da biocircularidade

Hub Biocircular Estatal vertebra ao sector nacional

da biocircularidade conectando a todos os axentes público-privados que forman parte
do mesmo e visibilizando a súas capacidades, produtos, servizos, instalacións e industrias.

Creado por BIOPLAT e BIOCIRC, conforma o principal espazo adicado ao sector
da biocircularidade en España.

Todo tipo de empresas, instalacións, centros tecnolóxicos, administracións públicas,
universidades e organismos públicos de investigación que operan no ámbito da
biocircularidade constitúen Hub Biocircular Estatal.

Que ofrece Hub Biocircular Estatal?

Rexistro

Todas as entidades que ofrecen servizos e produtos, que investigan e innovan, ademais das que lexislan e imparten formación no ámbito da economía biocircular, poden rexistrarse en Hub Biocircular Estatal a través do seguinte formulario de rexistro.

Biocircular Mapp

Calquera interesado/a, estea ou non rexistrado/a en Hub Biocircular Estatal, pode acceder ao buscador de todas as entidades previamente rexistradas. Hub Biocircular Estatal favorece a visibilidade do sector español da biocircularidade e a localización detallada.

Foro Anual

Punto de encontro do sector español da economía biocircular na que, anualmente, se analiza o sector e se fomenta o networking nun entorno no que se favorece a colaboración entre axentes públicos e privados, ademais das relacións comerciais.

Informe Anual

Análise do sector da biocircularidade español na que se estudan os impactos socioeconómicos e ambientais inducidos polo sector da biocircularidade en España, co fin de destacar o valor aportado ao conxunto da nosa sociedade.

Formación Anual

Impártense periodicamente cursos formativos presenciais e en liña sobre todas as cadeas de valor da biocircularidade

Acción social e medio ambiental

Promóvense alianzas e iniciativas filantrópicas con obxecto de xerar impactos positivos no medio natural e no conxunto da sociedade.

Como formar parte de Hub Biocircular Estatal?

O único requisito necesario é rexistrar a entidade en BIOCIRC (Asociación Española de Biocircularidade) e/ou BIOPLAT (Plataforma Española Tecnolóxica e de Innovación ‘Biomasa para a Bioeconomía’), en función de se:

Mercado e Políticas

Operades ou tedes intereses no ámbito do mercado e as políticas relacionadas coa economía biocircular: a Asociación Española de Biocircularidade, BIOCIRC, fomenta un marco regulatorio favorábel ao desenvolvemento do sector e instrumentaliza as estratexias necesarias para conseguir o avance e crecemento do mercado.

Investigación e Innovación

Operades ou tedes intereses no ámbito da investigación e a innovación en biocircularidade: a Plataforma Española Tecnolóxica e de Innovación ‘Biomasa para a Bioeconomía’, BIOPLAT, fomenta a investigación e a innovación en biocircularidade, ademais da colaboración público-privada, co fin de aumentar a competitividade do sector.

Biocircular Mapp

Biocircular Mapp é a maior base de datos visual de entidades do ámbito
da biocircularidade que existe.

Calquera entidade pode formar parte de Mapp e ademais é de acceso público, calquera
usuario anónimo pode utilizalo para levar a cabo procuras de entidades do ámbito
da biocircularidade e atopar aos axentes público-privados que forman o sector
nacional de biocircularidade.

Unha vez que a entidade estea dada de alta, será localizábel por calquera usuario e aparecerá en MApp.

Para obter máis información sobre BIOCIRC e/ou BIOPLAT, podes contactar connosco a través deste formulario.

¿Ya está registrado?

Rexistro en XXX